Wydrukuj tę stronę
Zebranie Członków Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA

Zebranie Członków Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA. Zgodnie z §22. pkt 1, lit. f. statutu Stowarzyszenia LOKO-MOTYWA, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21.06.2017r. o godz.18.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie Prezydium Zebrania.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków.
  6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016r.
  7. Prezentacje projektów zrealizowanych w 2016r.

    - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016r.

  8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016

         - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.

      9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.

         -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.

        -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia Loko-motywa

    10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania

    11. Wybór komisji skrutacyjnej(w zależności od sposobu głosowania)

    12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu stowarzyszenia Loko-motywa

    13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia Loko-motywa

    14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Loko-motywa

    15. Dyskusja i wolne wnioski.

    16. Zamknięcie obrad.

 

    Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum), ustala się na dzień 21.06.2014r. o godz. 18:30, również w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce.

 

Roczne składki członkowskie można wpłacać na konto stowarzyszenia Loko-motywa  nr 57 9324 1018 0020 3283 2000 0010, będzie też możliwość wpłat na miejscu przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Osoby, które nie mają uregulowanych składek członkowskich, zgodnie z § 11. lit. c, Statutu stowarzyszenia Loko-motywa, nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. 

Czytany 2284 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)