Ułatwienia dostępu

Wydrukuj tę stronę
Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Loko-Motywa

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Loko-Motywa

Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków i sympatyków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Loko-Motywa. Walne odbędzie się w  dniu 13 maja 2022 r. o godz. 17:00 w Mikorowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności stowarzyszenia LOKO-MOTYWA za 2021r.

  • rzeczowego
  • finansowego

4. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności stowarzyszenia LOKO-MOTYWA za 2021r.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LOKO-MOTYWA za 2021r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi stowarzyszenia LOKO-MOTYWA absolutorium za 2021r.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum), ustala się na ten sam dzień na godz. 17:30.

Składki członkowskie można wpłacać na konto stowarzyszenia Loko-Motywa nr 57 9324 1018 0020 3283 2000 0010, lub na miejscu przed rozpoczęciem Walnego zebrania.

Osoby, które nie maja uregulowanych składek członkowskich, zgodnie z § 11. Lit. c,  Statutu stowarzyszenia, nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

Czytany 770 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)