Ułatwienia dostępu

 

Podsumowanie

Zakończyła się realizacja projektu ”Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane na obszarze LGD PDS” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja polegała na remoncie wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Zakres prac obejmował remont wraz z modernizacją schodów wejściowych do świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury i posadzenie ozdobnej zieleni.

Projekt zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w ramach operacji wykonano:

 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. Roboty ziemne
 3. Nawierzchnie utwardzone
 4. Remont schodów frontowych zewnętrznych
 5. Wyposażenie terenu objętego zainwestowaniem (2 ławki i 2 kosze)
 6. Roboty wykończeniowe (wykonanie trawników, posadzenie zieleni ozdobnej – rośliny płożące/okrywowe – 2, krzewy pozostałe – 15 szt.)
 7. Zakup donic betonowych (2 szt.)
 8. Wniesiono wkład własny w projekt w postaci pracy 6 wolontariuszy - nadzór realizacji inwestycji, uporządkowanie terenu po realizacji inwestycji.

 

   Wszystkie zakładane  rezultaty zostały osiągnięte tzn.:

 - nastąpiła poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy, dzięki któremu może ona rozpocząć swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki zrealizowanym działaniom społeczeństwo lokalne zyskało bezpieczne, funkcjonalne, zagospodarowane miejsce aktywności społecznej ze skierowaną ofertą do wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych

 - nastąpił wzrost aktywności i  integracji społecznej mieszkańców Nożyno dzięki wspólnym działaniom w świetlicy,

 - nastąpił wzrost atrakcyjności miejscowości,

 - nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców Nożyna

 

Świetlica stała się  miejscem, w którym toczy się życie społeczno – integracyjne wszystkich mieszkańców wsi. Świetlica jest i będzie wykorzystywana podczas dalszych działań organizacji. Poprzez realizację zaplanowanych działań został osiągnięty założony cel: wsparcie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz wszelkiej działalności świetlicy wiejskiej w Nożynie poprzez remont wraz z modernizacją wejścia i zagospodarowanie terenu.

 

 • DSC_0541
 • DSC_0542
 • DSC_0543
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0546
 • DSC_0547
 • DSC_0548
 • DSC_0549
 • DSC_0550

*****************

Realizacja projektu

Trwają prace związane z realizacją projektu ”Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”. Poniżej przedstawiamy fotorelację z prowadzonych prac.

 • 01b745e07d0dfc5f4520c3f792899a5b
 • 2ab5c59d9b0bbd1cdfa003fd3e34d63f
 • 3875f5586b90e86ee9208bed72462a62
 • 6ae8236efd8d69b5718f0a4b917b9357
 • 82f0823f196eaf909e603947eb45b74e
 • af7072fc1af38166fff38ec68f765687
 • b87982663ede3c3e169157896bf896cc
 • da886d4aea5f2598e0b461a054babf7e
 • e21bc5c5a05cd6752eea7484cefbdfa8
 • f63fc5b7a74d7c320da90a200d702359

*****************

 

”Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”

Stowarzyszenie LOKO – MOTYWA przy wsparciu Referatu Programów Unijnych Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu ”Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”.

Miło nam poinformować, iż stowarzyszenie mimo dużej konkurencji wygrało  grant i tym samym otrzyma 25.000,00 zł dofinansowania na zaplanowany w ramach operacji zakres prac. Operacja obejmuje remont wraz z modernizacją schodów wejściowych do świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury (2 ławki i 2 kosze) i posadzenie ozdobnej zieleni.

Celem operacji jest wsparcie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz wszelkiej działalności świetlicy wiejskiej w Nożynie poprzez remont wraz z modernizacją wejścia i zagospodarowanie terenu.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy, dzięki którym będzie mogła ona rozpocząć swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Szacowany koszt operacji to 50.000,00 zł, dofinansowanie 25.000,00 zł. Zakończenie prac z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na podpisanie umowy, zaplanowano na wrzesień 2020 roku.

 

Zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Inicjatywy społeczne realizowane na obszarze LGD PDS” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy