Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

   

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA 2010R.

     Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA  powstało w 2008r. z inicjatywy społecznej w celu podejmowania różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego naszych mieszkańców, wspierając zwłaszcza rozwój dzieci i młodzieży.

 

Realizując cele statutowe, w 2010 roku udało się nam z powodzeniem zrealizować następujące projekty:

 

 „Znowu przyszło lato” Projekt realizowany na placu wiejskim w Bochowie jako kontynuacja wcześniejszych działań, skierowany do dzieci i młodzieży z tego sołectwa, polegający na prowadzeniu różnorodnych zajęć, zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych, w celu zagospodarowania im czasu wolnego.

   

„Gotuj zdrowo i z fantazją…” Projekt realizowany poprzez Koło Gospodyń Wiejskich, skierowany był do wszystkich mieszkańców Karwna.

 

„Teatrzyk kukiełkowy UNICHOWSKIE  JAGÓDKI”  Projekt realizowany poprzez Grupę Odnowy Wsi Unichowo miał na celu uatrakcyjnienie działania świetlicy wiejskiej w Unichowie, uruchomienie wolontariatu w Unichowie  oraz uruchomienie współpracy różnych grup wiekowych – wymianę doświadczeń i radości.

 

„Nasza wieś naszym domem, miejscem wypoczynki i relaksu – zagospodarowanie placu zabaw”.  W ramach projektu upiększono nowo powstały plac zabaw w Rokitach. Zorganizowano ciekawe zajęcia, rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży oraz zabawę dla całej społeczności wiejskiej.

 

„Młodsi uczą starszych” W ramach tego projektu zorganizowano ognisko z okazji Dnia Matki na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Nożynie, Dzień Dziecka - wędrówka do Nożynka – mini turniej sportowy, wycieczkę autokarową do Lichenia i Torunia na zakończenie wakacji oraz wiele spotkań przed i po wycieczkach będą odbywały się w świetlicy środowiskowej w Nożynie. 

 

„Razem po nowe wspomnienia” Adresatami usługi były rodziny z terenu gminy Czarna Dąbrówka, a konkretnie z Karwna, Kóz, Bochowa i Bochówka a celem integracja i rozwój mieszkańców. W ramach projektu zorganizowano trzy wycieczki, trzy festyny i wiele spotkań z lokalną społecznością.

Projekty dla dzieci i młodzieży dotyczące wypoczynku.

 „Survival – szkoła przetrwania” Celem projektu było zorganizowanie innowacyjnej formy wypoczynku dla 20 harcerzy w czasie wakacji.                                                                                                

 „Góry przenosić” Celem projektu była organizacja wypoczynku dla 25 dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

 

7.„Usługi rehabilitacyjne” -Projekt realizujący usługi rehabilitacyjne przy łóżku chorego, świadczone dla osób, które są chore, niedołężne lub niepełnosprawne z terenu Czarnej Dąbrówki, w wieku podeszłym z zaburzeniami intelektualnymi lub fizycznymi.

Stowarzyszenie zorganizowało również 3 dniową wizytę studyjną dla 16 liderów z gminy Łopuszno woj. świętokrzyskie oraz szkolenie na temat „Tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu ożywiania gospodarki wiejskiej" dla pracowników OPS z Kępic, Smołdzina, Osiek, Osiecznej, Starego Dzierzgania, Konarzyn i Czarnej Dąbrówki. 

 

     Stowarzyszenie w 2010 roku pozyskało 54 372,00zł. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie uzyskuje dochodów, jedynym przychodem są dobrowolne składki członków stowarzyszenia oraz dotacje na projekty, które piszemy do różnych grantodawców.

Nasza działalność jest społecznie pożyteczna, pobudzająca aktywność lokalną, dająca szansę grupom nieformalnym na sięgnięcie po fundusze pozarządowe. Grantodawcy nie udzielają wsparcia osobom fizycznym, więc każda oddolna inicjatywa musi mieć zaplecze w postaci organizacji, fundacji czy innego podmiotu. I my zawsze chętnie jesteśmy tym „zapleczem”.

Planujemy rozwój stowarzyszenia i realizacje dalszych projektów.

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy