Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2013

 

Dane organizacji

 

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

 

Cele statutowe i sposoby działania

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

 

Celem Stowarzyszenia jest

 • a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,
 • b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,
 • c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 • d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 • e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
 • f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,
 • g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 • h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,
 • i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 • j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 •    1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 •    2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,
 •    3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,
 •    4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 •    5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.
 •    6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,
 •    7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,
 •    8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,
 •    9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 •  10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,
 •  11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,
 •  12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,
 •  13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,
 •  14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,
 •  15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.
 •  16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,
 •  17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Opis działalności prowadzonej w roku 2013

 

Działalność stowarzyszenia koncentrowała się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Razem w 2013 roku stowarzyszenie realizowało 10 projektów. Dodatkowo w ramach projektu Superlider uczestnicy projektu zorganizowali 12 osobnych inicjatyw.

 

1.  „Stworzenie miejsca wypoczynku w miejscowości Jasień poprzez budowę i przebudowę małej infrastruktury turystycznej” grantodawcą jest Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” oraz Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Projekt realizowana przez 2 lata. W 2012r. w Jasieniu zostało stworzone piękne, bezpieczne miejsce do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów,  które jest chlubą Jasienia. Zostało również utworzone Kółko rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek. W 2013 zorganizowano imprezę kulturalną promującą spożycie ryb. Powstały również piękne foldery, promujące Jasień oraz wiele pięknych miejsc i miejscowości Gminy czarna Dąbrówka

To pierwszy duży projekt polegający na sporej inwestycji. Projekt realizowany był przy wielkim wkładzie finansowym oraz pomocy merytorycznej Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Na imprezie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w „Grze terenowej” oraz uczestniczyć w wielu przygotowanych atrakcjach kulturalnych.

 

2. ”Artystyczny ogród sensoryczny w Mikorowie, wiosce ziół i kwiatów

 

 

3. „Rowerem w poszukiwaniu fantazji – budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Soszyce oraz ustawienie witacza w miejscowości Karwno wraz z wydaniem folderka informacyjnego”.

Głównym celem zadania było podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Czarna Dąbrówka poprzez stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej we wsi Soszyca oraz ustawienie witacza w miejscowości Karwno. Cel został osiągnięty poprzez przygotowanie terenu do zaplanowanych robót we wsi Soszyca, zamontowanie urządzeń małej architektury turystycznej (altany drewnianej sześciokątnej, zestawu mebli ogrodowych – stołu i 6 ławek, ławki drewnianej z oparciem, stojaka na rowery, kosza na śmieci, pergoli drewnianej, tablicy informacyjnej), zakup witacza, który został zamontowany we wsi Karwno oraz zakupienie folderów informacyjnych promujących trasę „Doliną Łupawy” i „Wioskę Fantazji”.

 

W ramach projektu

Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele samorządu, stowarzyszenia oraz mieszkańcy wsi Soszyce i sąsiednich wiosek, tj. Karwna, Mikorowa i Dąbrówna. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Święta pieczonego ziemniaka ” i to właśnie pieczone w ognisku ziemniaki były rarytasem, którym raczyli się przybyli goście. Nie zabrakło też domowych wypieków przygotowanych przez radę sołecką.
W ramach realizacji projektu postawiono we wsi Karwno witacz z metaloplastyki, zapraszający do Wioski Fantazji, który został wykonany przez Zakład Ślusarski Piotra Jastrzęsbskiego.

Na zakończenie projektu zostanie wydany folderek promujący Wioskę Fantazji w Karwnie, nowopowstałe miejsce wypoczynku w Soszycy – znajdujące się na szlaku Doliną Łupawy oraz sąsiednią wioskę Ziół i Kwiatów w Mikorowie.

 

 

4. „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej – budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice.

Zadanie polegało na stworzeniu ogólnodostępnego miejsca – placu zbaw w miejscowości Jerzkowice poprzez zagospodarowanie terenu, przygotowanie podłoża, zamontowanie urządzeń zabawowych na placu wraz z ławkami oraz koszem na śmieci i tablicą regulaminową.

Plac będzie służył przede wszystkim mieszkańcom wsi Jerzkowice, jednak turyści odwiedzający wieś również spędzą chętnie czas na nowo zagospodarowanej przestrzeni.

Zatem stworzone miejsce rekreacji i wypoczynku będzie użytkowane przez mieszkańców Jerzkowic, turystów przebywających w miejscowości oraz miłośników wędrówek rowerowych, którzy strudzeni będą mogli odpocząć, zrobić przerwę na przebiegającym przez wieś szlaku „Pętla kaszubska”.

 

 

5. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie – ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza wraz z budową pomostu oraz utworzeniem kółka wędkarskiego”.

Projekt jak mówi tytuł - przewidywał zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie. Kolejną częścią zadania był zakup sprzętu wędkarskiego, łódki, rowerków wodnych, ławek i stołów. Dzięki partnerstwu Stowarzyszenia z Gminą Czarna Dąbrówka powstaje kolejne piękne miejsce w naszej Gminie.

 

 

6. „Montaż słowno – muzyczny „Bóg, honor, ojczyzna”

Uroczystość  rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu narodowego, przybliżone zostały losy historyczne Polski. Głównym punktem obchodów był uroczysty koncert w wykonaniu chóru z Bukowiny i Cewic, Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Sierakowic oraz Symfoników Gdańskich pod batutą pana Huberta Szczypiorskiego. Był to montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do pięknej i trudnej historii Polski.
Data 11 listopada symbolizuje dla Polaków dewizę BÓG - HONOR – OJCZYZNA i przywołuje pamięć o tych wszystkich, którzy w walce o niepodległą Polskę poświęcili swoje życie. Dzień ten skłania do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej Ojczyzny, ale także nad obecną sytuacją i nad tym jak pielęgnujemy tę wolność, którą wywalczyli wielcy bohaterowie poświęcając swoje życie. Znaczącymi są słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.
To wielkie „Wydarzenie” mogło się odbyć dzięki wsparciu Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, GOKSiT, CIT Czarna Dąbrówka oraz księdza proboszcza parafii w Czarnej Dąbrówce, sponsorami zaś byli, Starostwo Powiatowe w Bytowie, Nadleśnictwo Bytów, pani Beata Woźniak oraz pan Józef Natkaniec.

 

 

7. „O krok do przeszłości” - Projekt realizowany ze środków Starostwa oraz sponsorów.

Projekt rozpoczął się spływem kajakowym na którym integracja wsi nastąpiła poprzez wzajemną pomoc i współpracę.

Kolejnymi etapami było spotkanie z najstarszymi mieszkańcami wioski oraz opowieści z dziedziny historii Rokitek. Wolontariusze wraz z mieszkańcami wsi zadbali o miejsce pamięci, sprzątając, układając kamienie i wnosząc by miejsce to wyglądało szczególnie.

Efektem finalnym było spotkanie wigilijne gdzie  mieszkańcy Rokitek spotkali się w Izbie Regionalnej oraz piękna bardzo trwała tablica informacyjna o miejscu pamięci, które znajduje się 500 metrów od Izby Regionalnej.

 

 

8. „Wiejska Akademia dla Duszy i Ciała”

Projekt realizowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Projekt "Wiejska Akademia dla Duszy i Ciała" realizowany był w okresie od 15 sierpnia do 15 grudnia 2013r. w Karwnie przez grupę aktywnych mieszkańców- Fantastyczni Karwianie. Projekt zakładał zaktywizowanie mieszkańców sołectwa Karwno w dziedzinie sztuki i sportu oraz integrację mieszkańców. W ramach projektu cyklicznie, raz w tygodniu odbywały się zajęcia z aerobicu- Uczta dla Ciała.  Odbył się również szereg różnorodnych warsztatów rękodzielniczych- Uczta dla Ciała. Wśród nich znalazły się m.in. Warsztaty ze scrapbookingu, warsztaty z krepiny i origami, warsztaty z plecenia bransoletek, wyroby z zimnej porcelany, warsztaty z liści, malowanie obrazów, rolkowe wariacje. W ramach realizacji projektu odbyły się również trzy imprezy: Piknik Rodzinny w sierpniu, Dzień Seniora w październiku oraz Choinkowy Wieczorek w grudniu.

 

 

9. „Wesołe podwórka – wesołe dzieci”

Projekt realizowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Głównym celem było zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży z Bochowa oraz  odnowienie oraz doposażenie placu wiejskiego, poprzez konserwację wszystkich znajdujących się tam urządzeń oraz zamontowanie nowych. Nie mniej ważna była również integracja mieszkańców Bochowa.

Wszystkie działania przeprowadzili starsi wolontariusze z sołectwa Bochowo. W pracę na placu bardzo mocno zaangażowało się bardzo wielu mieszkańców. Plac uzyskał świetny kolorowy wygląd i jest piękną wizytówką i dumą  miejscowości.

 

Dzieci jak zwykle lubią się bawić ale widać, że dorośli również!!!

 

10. „Superlider”   

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie miało uczestniczyć 10 osób, jednak w trakcie rekrutacji okazało się, że chętnych jest więcej i ostatecznie zakwalifikowaliśmy 12 osób. Każdy uczestnik był z innej miejscowości gminy Czarna Dąbrówka, tym sposobem reprezentowana jest poważna część gminy.

Rekrutacja odbywała się na zasadzie dobrowolności, zgłaszali się tylko ci których interesuje rozwój swoich miejscowości. Osoby które zostały zrekrutowane czyli potencjalni „liderzy” bardzo szybko się poznali i zintegrowali, w grupie czując się jak w rodzinie i faktycznie tworząc swego rodzaju „rodzinę”. Często zaskakiwali swoimi pomysłami,  żywiołowością  i chęciami do zmian.

Działania projektowe dały im wiedzę i narzędzia do pracy w społecznościach lokalnych, uczestnicy  nabyli umiejętności animatora – lidera.

Swoją nabytą wiedzę i umiejętności bardzo chętnie przełożyli na inicjatywy!

 

Oprócz szkoleń jakie otrzymali uczestnicy projektu ”Superlider” zaplanowane zostało działanie pod nazwą „Inicjatywy lokalne wg pomysłów uczestników”.

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy intensywnie przygotowywali się do zrealizowania tego zadania. Szkolenia, które przeszli pomogły im sprecyzować swoje pomysły, nadać im odpowiednią formę a następnie włożyć je w ramy projektu, czyli przelać na wniosek.

W nastepnej kolejności gotowe wnioski zostały złożone u koordynatora projektu, a zespół projektowy ocenił je i przyznał dofinansowane.

 

Uczestnicy zrealizowali łącznie 12 inicjatyw:

 

1.  Sobótka wiejska” w Rokitach- 23 czerwca 2013r.

 

 

 2.  „Zabawa taneczna pod gwiazdami” w Karwnie- 6 lipca 2013r.

 

 

3. „Odnowa boiska” w Jerzkowicach- 6 lipca 2013r.

 

 

4.  „Cuda wianki” w Karwnie- sierpień 2013r.

 

 

5.  „Rodzinne biesiadowanie” w Wargowie- 3 sierpnia 2013r

 

 

6.  „Dzień Podkomorzyc” w Podkomorzycach-  3 sierpnia 2013r.

 

 

7.   „Renowacja boiska” w Kozach- 17 sierpnia 2013r.

 

 

8.  „Pożegnanie Lata” w Nożynie- 31 sierpnia 2013r.

 

 

9.  „Nyjufiaki- tu i tam” w Rokicinach-26 sierpnia -5 września 2013r.

 

 

10.   „I Turniej Rodzinny Sołectwa Bochowo” w Bochowie-7 września 2013r.

 

 

11.  „Superlider płynie” w Rokitkach- 15 sierpnia- 15 września 2013r.

 W niektórych miejscowościach po raz pierwszy od wielu lat zorganizowane zostało wydarzenie skierowane do mieszkańców. Niektóre projekty były akcyjne, nakierowane na zorganizowanie jednego wydarzenia, ale były również projekty dłuższe, które zakładały kilka spotkań.  Bez względu na charakter wszystkie inicjatywy można uznać za niezwykłe, zwłaszcza dla ich realizatorów- przecież dla większości z nich był to debiut w roli lidera społecznego w swojej wsi. I dla wszystkich było to wydarzenie w pełni udane, gdyż każda z inicjatyw cieszyła się dużym zainteresowanie i pozytywnym odbiorem. Niektórzy Liderzy już zdążyli zorganizować kolejne inicjatywy, inni mają ciekawe pomysły na działania. Wszystko to na pewno wpłynie na poprawę jakości życia kulturalno- społecznego w gminie Czarna Dąbrówka oraz na wzrost aktywności mieszkańców gminy.

 

W 2013 roku kontynuowaliśmy również współpracę Polsko-Francuską. W ramach tej współpracy 18 młodych osób odwiedziło zaprzyjaźnioną gminę Francuską Pontgibaud.

Zawieźliśmy tam naszą legendę o Wojsławie a oni chętnie wzięli udział w naszym przedstawieniu

 

 

Projekty, które otrzymały akceptację i na pewno będą realizowane w roku 2014r.

 1. „Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy- zakup tablicy informacyjnej”  Kartkowo
 2. „Wzbogacenie oferty turystycznej w dziewięciu świetlicach tematycznych w gminie  Czarna Dąbrówka”
 3. „Stworzenie przyrodniczego koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży wraz z promocją bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego obszaru LGR”
 4. Montaż słowno-muzyczny „SANTO SUBITO”
 5. I Festiwal humoru kaszubskiego „Wiôlgô ùcecha".

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy