Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2018

 

Dane organizacji:

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

Celem Stowarzyszenia jest:

a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonegorozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,

c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,
 3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,
 4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich orazpromowanie i organizowanie wolontariatu.
 1. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,
 2. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,
 1. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,
 2. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 3. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,
 1. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,
 1. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,
 2. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,
 3. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.
 4. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,
 5. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Działalność w 2018 roku

1. „Warsztaty rzeźbiarskie w Domu Pracy Twórczej i Rzemiosł Dawnych w Mikorowie”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

termin realizacji: 19.05.2018-30.06.2018

kwota: 4000zł

miejscowość: Mikorowo

Projekt obejmował cztery trzydniowe warsztaty rzeźbiarskie dla 5 uczestników. W trakcie realizacji projektu powstały 4 rzeźby ludowe/sakralne. Celem projektu było propagowanie działalności i wspieranie działań artystycznych.

 

2. „Cudze chwalicie swego nie znacie”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

termin realizacji: 01.06.2018-26.08.2018

kwota: 3000zł

miejscowość: Unichowo

 

W ramach projektu odbyły się marsze nordic walking. Odbył się cykl warsztatów kulinarnych połączony z wymianą przepisów. Zorganizowano także tradycyjną sobótkę z puszczaniem wianków, ogniskiem. W ramach projektu w Kartkowie odbył się dzień dziecka. Projekt zintegrował mieszkańców wsi Kartkowo i Unichowo. 

 

 

 

3. „Festiwal Wojsława”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

kwota: 4000zł

oraz: Powiat Bytowski

kwota: 3000zł

termin realizacji: 01.06.2018-12.08.2018

miejscowość: Mikorowo

W ramach projektu odbył się festiwal, w którego organizację włączyła się rzesza artystów z Trójmiasta, rodzina J. Paszkiewicza, Kapela Kurna Chata, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz lokalny samorząd. W konkursie wzięły udział kapele, grupy instrumentalne, muzyczne, orkiestry i wokaliści z całego pomorza. Zarówno konkurs jak i wszystkie wykonania przyniosły wiele emocji.  Po koncertach młodzież uczestnicząca w Ogólnopolskim Zlocie Kuglarskim w Mikorowie  zaprezentowała nieco inna wersję  Legendy o Wojsławie – zrobili to w formie kabaretu rozbawiając do łez. Odbył się również pokaz fire show.

Kapele konkursowe to: 

 OUT,  Małgorzata Burjan “Stach przed  latem”,   NERV,    STO MILIONÓW,   POMORSKA68 , ME LA DO GAM, FIRE OF NIGHT, WHITE PIN.

Jury w składzie Rozalia i Jan Paszkiewicz, Tomasz Lipski z NCK Gdańsk oraz Paweł Tomaszewski z Kurnej Chaty mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia.  

 • I miejsce zajęła Małgorzata Burjan “Stach przed  latem” ze Słupska
 • II miejsce kapela NERV ze Słupska
 • III miejsce WHITE PIN  ze Słupska
 • Wyróżnienia dla  ME LA DO GAM z Nożyna , FIRE OF NIGHT z Cewic.

Pięknym akcentem konkursu było oddanie swojej nagrody ( vouchera na nagranie w studio SCHRON ) przez kapelę WHITE PIN zespołowi ME LA DO GAM. Poza konkursem wystąpiły SMOGS i Kurna Chata. Było naprawdę klimatycznie.

  

 

 4. „Ogólnopolski Zlot Kuglarski w Mikorowie”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

termin realizacji: 20.06.2018-14.08.2018

kwota: 2700zł

miejscowość: Mikorowo

W ramach projektu odbyły się ogólnodostępne warsztaty dla wszystkich młodych ludzi. Zlot przyciągnął wielu znakomitych wykonawców sztuk cyrkowych, był okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnicy zlotu wspólnie przygotowali widowisko plenerowe zaprezentowane na Urodzinach Wojsława. Odbył się również turniej podczas którego każdy uczestnik prezentował swoje umiejętności.

5. „Młodzi SUPERLIDERZY w natarciu”

sfinansowano: Równać Szanse

termin realizacji: 01.02.2018-31.08.2018

kwota: 8500zł

miejscowość: obszar gminy Czarna Dąbrówka

W projekcie wzięło udział 15 osób w wieku 13 – 19 lat. Młodzież odbyła szkolenia psychologiczne, animacyjne. Złożony został wniosek u wójta o utworzenie młodzieżowej rady gminy. Stworzono społeczne działania w kilku miejscowościach. W Kozinie odmalowano przystanek, zrobiono przy nim ogród, w Nożynku powstał drogowskaz z kwietnikiem, w Jerzkowicach odrestaurowano plac wiejscki, Mikorowski przystanek ozdobiły piękne kwiaty, a w Kozach uśmiechnięte buźki. Dodatkowo odbyły się pikniki w każdej z miejscowości.

  

 

6. „Przez teatr w stronę prawdy”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

termin realizacji: 01.06.2018-01.09.2018

kwota: 3600zł

miejscowość: Rokitki

W Rokitkach odbyły się anglojęzyczne warsztaty teatralne. Młodzież z kilku krajów stworzyła przedstawienie teatralne o tragicznych losach Wacława i Elfridy. Premiera odbyła się w Jasieniu.  Spektakl był wyjątkowy...., pochwały miały miejsce z każdych stron...Ludzie mówili: "To trzeba nagłośnić..."  "Jestem zaskoczony....naprawdę, dobre to było"..." Ten spektakl był na miarę trójmiejskich teatrów.....""Dawno się tak nie wzruszyłam.." Ludzie uwierzyli. Spektakl niewątpliwie wzruszył wielu mieszkańców gminy, a przygotowanie go było dla młodzieży z kilku krajów niesamowitą przygodą, lekcją historii,  sztuki oraz integracją.

 

 

 

7. „Ożywić boiska sportowe Kozy i Mikorowo”

sfinansowano: Gmina Czarna Dąbrówka

termin realizacji: 01.05.2018-31.07.2018

kwota: 6400zł

miejscowość: Mikorowo, Kozy

Celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z boisk sportowych. W ramach projektu odbywały się zajęcia tenisa oraz Nordic Walking, z których z chęcią korzystali wszyscy mieszkańcy. W projekcie zakupiono sprzęt sportowy, który służy mieszkańcom.

  

 

 

7. Projekt „ Jak to kiedyś bywało”

sfinansowano: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

termin realizacji:

kwota:

miejscowość: Rokitki

 W ramach projektu odbyło się kilka spotkań zarówno dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców gminy. W ramach projektu powstały m.in. drewniane samochodziki, wyszywane lalki, pięknie plecione kosze.

 

 

8. Projekt „Dźwignia dla NGO” realizowany przez Stowarzyszenie „LOKO - MOTYWA” wspólnie z Fundacją „PARASOL”

sfinansowano: Akumulator Społeczny

termin realizacji: 1.10.2018 – 15.12.2018

kwota: 8 000,00zł

miejscowość: Gmina Czarna Dąbrówka

W ramach projektu pełniono dyżury mające na celu pomoc i integrację wszystkich, którzy działają lub chcą działać w III sektorze. Celem nadrzędnym było stworzenie miejsca spotkań, CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, czyli miejsca gdzie każdy może się dowiedzieć nt. III sektora, o możliwościach rozwoju w swoich lokalnych społecznościach, podzielić się swoimi pomysłami/potrzebami/problemami, tworzyć wspólne inicjatywy, szukać dofinansowań itp. Zorganizowano również szkolenie dotyczące zwiększenia kompetencji, wiedzy i umiejętności przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie różnorodnych aspektów funkcjonowania i zarządzania NGO.

Kolejnym działaniem w ramach projektu „Dźwignia dla NGO” była „Kolacja pozarządowa” czyli spotkanie przedstawicieli sektora publicznego i społecznego, na które przybyło ponad 50 osób.

 

 

 

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy