Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2015

Dane organizacji:

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

Celem Stowarzyszenia jest:

   a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego  

        rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

   b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa 

         kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku  

         poprawy estetyki gminy,

   c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

   d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku  

        lokalnym,

   e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

   f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

   g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

   h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

   i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

   j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi

        środowiskami, gminami, narodami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

   2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,

   3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,

   4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

   5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz

       promowanie i organizowanie wolontariatu.

   6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,

   7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom   

       społecznym,

   8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,

   9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,

 11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób   

       starszych  i niepełnosprawnych,

 12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań     

        przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,

 14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,

 15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

 16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,

 17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Działalność 2015

1. Radosny Tabor Świętego Mikołaja – AKUMULATOR SPOŁECZNY – 500,00 zł

W ramach projektu wolontariusze zorganizowali akcję charytatywną na rzecz osób odizolowanych i samotnych. Tuż przed świętami przygotowali paczki – upominki. Sami upiekli piernikowe ciasteczka, przygotowali kartki świąteczne oraz ozdoby, które dołączyli do zakupionych prezentów. Tabory Świętych Mikołajów ruszyły wozami strażackimi w każdą część naszej gminy. Wolontariusze odwiedzili 25 osób przynosząc ze sobą magię świątecznego nastroju, uśmiech. Z pewnością akcja ta wniosła w życie obdarowanych  dużo radości, świątecznego ciepła oraz wiarę w drugiego człowieka.

 

 

2. Społecznicy – wolontariuszom – AKUMULATOR SPOŁECZNY – 500,00 zł

Projekt zakładał promocję ruchu woluntarystycznego w naszej gminie, podczas jego realizacji doceniono młodych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają mieszkańcom, zawsze służą swoją pomocą. Zorganizowano Uroczyste Obchody Dnia Wolontariusza, na których wójt gminy z koordynatorami Beatą Łozowską i Małgorzatą Kotłowską wręczyli statuetki wyróżnionym działaczom. Obchody zakończył wspólny wyjazd do kina.

 

3. Program Aktywizacja i Integracja społeczna – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Program Aktywizacja i Integracja społeczna osób bezrobotnych - 35000,00

      W ramach projektu w okresie 13 lipca do 12 września 2015r.działaniami objęto 40 osób bezrobotnych, dzieląc beneficjentów na 4 grupy 1 z Czarnej Dąbrówki, 1 z Miastka, 2 z Bytowa. Grupę z Czarnej Dąbrówki stanowiło 9 osób. Każda grupa otrzymała takie samo wsparcie w postaci zajęć i działań środowiskowych (integracyjnych).

Warsztaty dotyczyły tematów:

1 - identyfikacja problemów, potrzeb oraz oczekiwań uczestników

2 - diagnoza osobowości, zainteresowań,

3 - trening umiejętności społecznych.

4.- motywacja do zmiany istniejącej sytuacji społeczno zawodowej,

5.- Poruszanie się po rynku pracy,

 

Warsztaty  trwały przez 2 miesiące po 10godzin w tygodniu, dla każdej grupy osobno. Razem każda grupa  uczestniczyła  w 75 godzinach warsztatów aktywizacji i integracji społecznej oraz dodatkowo każdy uczestnik został objęty 5  godzinnym wsparciem indywidualnym.

Projekt niewątpliwie zaktywizował beneficjentów, podniósł ich wiarę w własne możliwości. Część osób objęta projektem podjęła zatrudnienie. Osoby biorące udział w projekcie bardzo się zintegrowały.

 

 

4. Przyszłość w naszych rękach – Działaj lokalnie 4450,00

Celem projektu była integracja, aktywacja oraz rozwój mieszkańców 7 sołectw z naszej gminy : Kozy, Dęby, Rokiciny, Bochówko, Bochowo, Karwno, Rokitki. Wszyscy mieszkańcy wzięli udział w szeregu różnych zajęć i atrakcji.

Odbyły się zajęcia wspólnego śpiewania w Bytowie, warsztaty z filcowania w Bochówku,  mieszkańcy mogli spróbować swoich sił podczas szydełkowania i haftowania w Kozach, meczu siatkówki w Rokicinach. Ogromną atrakcją okazał się spływ kajakowy wszystkich mieszkańców oraz rajd rowerowy.

Uczestnicy świetnie spędzili czas w Zagrodzie Fantazji w Karwnie. W wiosce czekało na nich mnóstwo atrakcji : przejażdżki wozami, wyścigi na nartach, tradycyjne wypieki, gra terenowa, warsztaty decoupage. Niewątpliwie każdy znalazł w tym magicznym miejscu coś dla siebie.

W Izbie Regionalnej w Rokitkach odbyły się warsztaty z plecionkarstwa. Chętni mieszkańcy mogli spróbować swoich sił w pleceniu sosnowych koszyków. Nie zabrakło śpiewów oraz rozmów. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem.

Zakończeniem projektu było spotkanie w Mikorowie. Wszyscy chętni odpoczywali nad wodą, korzystali z dostępnych urządzeń wodnych, grali w siatkówkę. Grupa nieformalna RR – razem raźniej przez te wakacyjne miesiące stworzyła szereg atrakcji dla mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy chętnie uczestniczyli w proponowanych formach spędzania wolnego czasu.

 

 

 

5. Strażnicy pamięci – Starostwo Powiatowe 2500,00

Projekt miał na celu pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i świata oraz wzmocnić więzi z ojczyzną wzbudzenie przynależności do społeczności lokalnej. . Cel został zrealizowany w stu procentach.  Młodzież wzięła udział w olimpiadzie historycznej oraz wycieczce do Muzeum Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Wydrukowano stare zdjęcia, szczególnych miejsc naszego powiatu z których stworzono gablotę „ Warto pamiętać- historyczne perełki powiatu bytowskiego”. Projekt podsumowała prezentacja „Polska to brzmi dumnie” .

   

 

 
6. Stworzenie przyrodniczego Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży wraz z promocją bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturalnego obszaru LGR - PO RYBY 35272,06

Projekt obejmował utworzenie koła przyrodniczego dla dzieci i młodzieży oraz promocję obszaru LGR poprzez wydanie materiałów promocyjnych, map, folderów dotyczących bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego regionu. Działaniami objętych zostało 80 uczniów z czterech placówek oświatowych w Gminie Czarna Dąbrówka: ZS w Rokitach, ZS w Nożynie, ZS w Czarnej Dąbrówce oraz Szkoła Podstawowa w Jasieniu.

Zorganizowano Olimpiadę wiedzy ekologicznej oraz konkurs fotograficzny „Przyroda obszaru LGR Pojezierze Bytowskie”  zakończony wystawą pokonkursową o tematyce przyrodniczej. Dzięki dofinansowaniu z projektu na uczniów w szkołach czekają stacje dydaktyczne wyposażone w odpowiedni sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, zapewniające prowadzenie badań jakości wód, gleb i elementów klimatu oraz hałasu.

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane.

 

 

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy