Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2014

 

 

Dane organizacji

 

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

   a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego  

        rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

   b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w    kierunku poprawy estetyki gminy,

   c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

   d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

   e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

   f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

   g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

   h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

   i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

   j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

   2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,

   3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,

   4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

   5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.

   6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,

   7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,

   8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,

   9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,

 11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,

 12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,

 14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,

 15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

 16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,

 17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

 

Opis działalności prowadzonej w roku 2014

 

Działalność stowarzyszenia koncentrowała się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Razem w 2014 roku stowarzyszenie realizowało 10 projektów.

 

1.   Wzbogacenie oferty turystycznej w dziewięciu świetlicach tematycznych w gminie  Czarna Dąbrówka –  PROW –małe projekty,  Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi.

     W ramach projektu w każdej ze świetlic  powstał 3-4 godz. atrakcyjny program dla grup zewnętrznych, uwzględnione są w nim  innowacyjne formy turystyki takie ja : tematyczne gry terenowe, aktywne szlaki fitness, geocaching, letterboxing.

Działania projektowe promują postawy  szacunku dla środowiska naturalnego, zdrowego, aktywnego stylu życia i regionu jako przestrzeni atrakcyjnej turystycznie,  pobudzają społeczność gminy do wytwarzania produktów lokalnych, pamiątek poprzez ukierunkowane warsztaty w świetlicach tematycznych.

Ponadto powstały:

  • gminna gra geocaching                                                                                        szt. 1
  • gry terenowe (Kozy, Karwno, Mikorowo) wraz ze strojami           szt. 3
  • świetlice tematyczne z warsztatami                                                            szt. 9  

Dla turystów została stworzona karta najciekawszych miejsc punktów Geoches-perełek gminy. Wytypowano  20 najciekawszych miejsc w gminie i założono  tam skrzynki do których prowadzi mapa. W każdej skrzynce znajduje się pieczęć która przystawiona na mapie oznacza zaliczenie punktu. Zaliczenie min. 5 punktów uprawnia do odbioru nagrody w CIT. Nagrody (gadżety)wykonują świetlice w ramach zajęć.

 

2. „Wielgo ucecha” – Starostwo Powiatowe Bytów

    Projekt zakładał wzmocnienie więzi regionalnej, utożsamianie się z regionem Kaszub, zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub, promocję folkloru kaszubskiego, prezentowanie twórczości humorystycznej w języku kaszubskim, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania kultury kaszubskiej.

W ramach projektu nastąpiła również integracja dzieci z innymi z różnych środowisk, kultywowanie języka i muzyki kaszubskiej, popularyzowanie kultury i tradycji naszego regionu, pokazania i przybliżenia turystom rodzinnego dowcipu i gadek kaszubskich, zaprezentowanie dobrego, szlachetnego humoru Kaszubów.

 

 

3. Błękitne wakacje Pojezierze Bytowskie” – PO RYBY - Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”.

    Projekt obejmował pełną realizację trzech odcinków programu telewizyjnego pt ”Błękitne wakacje” oraz ich emisję w TVP Polonia wraz z powtórkami w zainteresowanych oddziałach regionalnych TVP w tym TVP Gdańsk , jak również przygotowanie filmu promocyjnego wydanego w formie płyt DVD.

W trzech odcinkach programu zobaczyliśmy gminy: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Potęgowo, Miastko, Tuchomie, Trzebielino, Kołczygłowy, Bytów, Borzytuchom, Studzienice, Dębnica Kaszubska. Prowadzący program wraz z gospodarzami miast i gmin, którymi byli burmistrzowie i wójtowie,  prezentował walory swoich miejscowości (ok.8 minut w każdym programie).

Omawiane tematy były ilustrowane materiałem filmowym.

Poruszane tematy: walory turystyczne, inwestycje infrastrukturalne (mariny, przystanie, ścieżki), kultura regionu, tradycje rybackie, zabytki, ekologia, wybrane ciekawe imprezy, sporty wodne, wędkarstwo, turystyka wodna.

Każdy odcinek był wielowątkowy, oprócz prezentacji gmin i miejscowości zawierał także:

- sport wodny do uprawiania którego namawiają prowadzący program oraz instruktor (np. kajakarstwo, żeglarstwo,…)

- porady ratowników dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Film wydany na płycie DVD (1000 sztuk)  tworząc atrakcyjny ok. 30 minutowy(26 + 4) materiał promocyjny przeznaczony jest do nieodpłatnego rozdawania podczas konferencji i targów oraz publikacji na stronach internetowych.

 

4.  „Zabawa i praca w integracyjnym kole” Działaj Lokalnie, Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”.

    Projekt zakładał integrację międzypokoleniową w ramach której dzieciom i młodzieży zagospodarowano wolny czas, bawiąc oraz przekazując wiele informacji historycznych, zaś seniorom i innym dorosłym, wiedzę na temat rozwiniętej technologii i nowoczesnego życia ludzi XXI wieku,  dla wszystkich chętnych przeprowadzono lekcję historii na temat 25-lecia odzyskania wolności przez Polskę w 1989 roku. Lekcja była prowadzona w formie debaty

Drugim celem projektu, równie ważnym było przystosowanie nowo zdobytego pomieszczenia i przystosowanie go jako świetlicy wiejskiej oraz zakup urządzeń i wykonanie graffiti na ścianach świetlicy. Stary budynek po byłym sklepie zyskał nowe, piękne oblicze, stał się wizytówką wsi Bochowo.

 

 

5. „Wolny wybór” Działaj Lokalnie, Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

Od lipca do września organizowano ciekawe spotkania z wolontariuszami, seniorami oraz

mieszkańcami wsi. W co drugie czwartki odbywały się spotkania z historią, zaproszono seniorów do debat i rozmów, głównie o roku 1989 motywując seniorów oraz wolontariuszy z gminy Czarna Dąbrówka a także lokalną społeczność. Myślą przewodnią spotkań był rok 1989.

Razem takich spotkań było 9, każde z innym konkretnym tematem, było też śpiewanie pieśni patriotycznych, integracja środowiska, pomysł na wydanie śpiewników, ogniska i projekcje krótkich filmów. Jednym słowem było ciekawie!

   

 

6. „Utworzenie Domu Pracy Twórczej i Rzemiosła Dawnego w celu scalenia oferty wioski tematycznej „Ziół i kwiatów” w Mikorowie” –  PROW –małe projekty,  Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi.

    W ramach projektu i realizowanych warsztatów tkackich, wikliniarskich, garncarskich i snycerskich, uczestnicy zdobyli wiedzę  i umiejętność wykonywania dawnych rzemiosł i zawodów,  zakupiono również  piec do wypalania ceramiki.

Przygotowano bezobsługową grę terenową opartą o zaszyfrowane znaki wyryte na kamieniach. Przygotowano ofertę  artystyczno -  taneczną   dla turystów oraz ofertę kulinarną dla grup, „Kuchnia na ziołach” .

Stworzono  szlak turystyczny przy  jeziorze Mikorowo –ścieżkę Nordic walking  o długości 5 km.

Dostosowano warunki lokalowe do nowej funkcji, doposażono  bazę noclegową, poprawiono węzeł sanitarny oraz wyposażono pomieszczenia  w eksponaty z Galerii Heps.

 W ramach promocji projektu  zorganizowano plenery artystyczne  malarskie i rzeźbiarskie.

Opracowano i wydrukowano wspólny folder Wioski Tematycznej i Domu Pracy Twórczej.

 

 

7. „Stworzenie przyrodniczego Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży wraz z promocją bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturalnego obszaru LGR” –

 PO RYBY - Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”.

    Realizacja projektu obejmowała w szczególności:

  1. Organizację koła przyrodniczego dla dzieci i młodzieży
  2. Olimpiadę wiedzy ekologicznej
  3. Konkurs fotograficzny      

Działaniem objęci zostali uczniowie czterech placówek oświatowych w gminie Czarna Dąbrówka ZS w Rokitach, ZS w Nożynie, ZS w Czarnej Dąbrówce oraz Szkoła Podstawowa w Jasieniu. W trakcie roku szkolnego 2014/2015 wykorzystywali zakupiony sprzęt do realizacji planu działania koła przyrodniczego. W każdej placówce działała grupa uczniów pod przewodnictwem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Grupa miała regularne zajęcia pozalekcyjne m.in. na tworzenie bazy danych dotyczących fauny i flory na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, czystości wód obszaru LGR, analizowaniu zagrożeń ekologicznych, podkreślaniu walorów turystycznych naszego regionu. Zajęcia polegały  na ciekawym, empirycznym przedstawieniu walorów przyrodniczych naszego regionu.

Ponadto w ramach promocji obszaru wspólnie z uczestnikami koła przy współpracy Centrum Informacji Turystycznej opracowano foldery i mapy przedstawiające, bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR. Przygotowane materiały są i nadal będą udostępnianie i szeroko rozpowszechnianie wśród mieszkańców, turystów, przy okazji organizowanych spotkań społeczności lokalnej, wydarzeń kulturalnych, itp.

 

 

8. „Aktywizując integrujemy w powiecie bytowskim” – Program Aktywizacja Integracja(PAI)  - Powiatowy Urząd Pracy

    Planowane zadanie obejmowało działaniami integracji społecznej 50 osób bezrobotnych z terenu powiatu bytowskiego. Zostało utworzonych 5 grup po 10 osób, 1 Grupa z Czarnej Dąbrówki, 2 Grupy z Bytowa i 2 Grupy z Miastka. Każda grupa otrzymuje takie samo wsparcie w postaci warsztatów i działań środowiskowych (integracyjnych).

Wsparcie będzie trwało  2 miesiące po 10 godzin w tygodniu, dla każdej grupy osobno. Razem każda grupa będzie uczestniczyć w 80 godzinach działań  i integracji społecznej.

W każdej z Grup odbywają się już warsztaty o tematach:

1 - Kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym,

2 - Przygotowanie do lepszego radzenia sobie na rynku pracy,

3 - Poradnictwo specjalistyczne.

Oprócz warsztatów wszystkie 5 Grup uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym. Był to wyjazd do Karwna w gminie Czarna Dąbrówka – Wioski Tematycznej o nazwie „Wioska Fantazji”. W Karwnie uczestnicy spędzili kilka godzin w „Zagrodzie Fantazji”, gdzie między innymi  wzięli udział w Grze terenowej, próbowali swoich sił w chodzeniu na 3 osobowych nartach czy szczudłach, grali w mega bierki oraz grę „Tadzik”, bawili się z chustą Klanzy, tańczyli taniec  hula oraz jechali „agrobusem” na ścieżkę edukacyjną „Karwieńskie uroczyska”. Piekli też własnoręcznie zrobione bułeczki a na koniec czekało na nich przygotowane ognisko przy którym upiekli sobie kiełbaski.

Do swoich domów wracali dosyć zmęczeni ale bardzo zadowoleni i zintegrowani ze sobą. Te zupełnie inne, oderwane od szarej codzienności przeżycia mają pokazać inny wymiar życia…

 

 

9. „Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy – zakup tablicy informacyjnej” –  PROW –małe projekty,  Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi.

    W ramach projektustworzono w Kartkowie miejsce służące kultywowaniu  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Wybudowano kapliczkę, nasadzono zieleń, zamontowano ławki, tablicę informacyjną, kosz oraz plac z kostki (polbruk).

 

 

10.  „Wolontariusz na 5+” Akumulator społeczny - Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

    Projekt miał poszerzyć wiedzę wolontariuszy z zakresu zabaw animacyjnych, sztuki kuglarskiej, pierwszej pomocy oraz sprawić by uczestnicy mogli podzielić się tymi doświadczeniami z innymi mieszkańcami gminy.

Grupa młodych wolontariuszy po przebytych szkoleniach odwiedziła świetlice wiejskie w gminie Czarna Dąbrówka ( Kozy, Jerzkowice, Rokity, Czarna Dąbrówka, Kleszczyniec, Nożyno, Unichowo...) organizując zajęcia dla młodzieży w tych placówkach. Na zajęciach wspólnie z rówieśnikami bawili się w nowo poznane zabawy animacyjne, uczyli żonglować, pokazali w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Byli niesamowitą atrakcją w świetlicach

 

 

 

 

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy