Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2012

 

Dane organizacji

 

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

   a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

   b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,

   c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

   d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

   e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

   f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

   g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

   h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

   i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

   j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

   2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,

   3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,

   4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

   5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.

   6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,

   7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,

   8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,

   9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,

 11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,

 12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,

 14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,

 15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

 16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,

 17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Opis działalności prowadzonej w roku 2012

 

Działalność stowarzyszenia koncentrowała się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Razem w 2012 roku stowarzyszenie zrealizowało 9 projektów.

 

1.  „Stworzenie miejsca wypoczynku w miejscowości Jasień poprzez budowę i przebudowę małej infrastruktury turystycznej” grantodawcą jest Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” oraz Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce.

W ramach projektu w Jasieniu zostało stworzone piękne, bezpieczne miejsce do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów,  które jest chlubą Jasienia. Zostało również utworzone Kółko rowerowe dla wszystkich miłośników dwóch kółek. To pierwszy duży projekt polegający na sporej inwestycji. Projekt realizowany był przy wielkim wkładzie finansowym oraz pomocy merytorycznej Gminy Czarna Dąbrówka.

 

 

2. „Urodziny Wojsława” Promowanie, oznakowanie cennego pomnika przyrody dęba Wojsława i uczynienie go symbolem wsi. Powstanie legendy i lokalnych obrzędów opartych na tradycjach słowiańskich.  

Projekt polegał na oznakowaniu cennego pomnika przyrody- 641 letniego dęba Wojsława, stworzenie legendy o postaci historycznej, Wojsławie, a następnie scenariusza widowiska plenerowego w celu promowania wsi i cennego drzewa. Mieszkańcy oczyścili plac przy pomniku, ustawili ławeczki, hamaki, posadzili zioła i krzewy, na starym maglu nawinęli legendę  i w ten sposób  sprawili, że miejsce to stało się atrakcyjne turystycznie.  W dniu 14 lipca hucznie obchodzone były 641 Urodziny Wojsława. Odbyło się widowisko plenerowe z udziałem mieszkańców wsi. To wydarzenie kulturalne będzie cyklicznie powtarzane w kolejnych latach, wejdzie w kalendarz imprez gminnych.  Wszystko po to aby stworzyć markę tego miejsca, zaczarować to miejsce, tym samym rozsławiając wiekowego Wojsława i wieś Mikorowo

 

 

 

3. „Szlakiem ziół”

W ramach projektu została stworzona w okolicach wsi Mikorowo, edukacyjna ścieżka przyrodnicza „Szlakiem ziół”. 

W ramach realizacji zadania rozpoznane i oznakowane zostały zioła naturalnie występujące w tych okolicach. Tablice edukacyjne zawierają także informacje o działaniu, zastosowaniu, okresach i sposobie zbioru ziół.

Zioła są naturalnym lekiem na wiele dolegliwości. Ich wartość wzrasta, jeśli pochodzą z czystego środowiska takiego jak nasze. Kiedyś wiedza na temat ziół była powszechna, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś mało kto potrafi rozpoznać zioła w naturze.  Jeszcze mniejsza jest nasza wiedza na temat działania ziół, okresów zbioru i przechowywania.  

Proces animacji wsi Mikorowo prowadzi nas w kierunku stworzenia wioski ziół i kwiatów. Skoro zioła i kwiaty to i musimy nauczyć się i innych czym zioła są. Stąd inicjatywa utworzenia szlaku ziołowego. Do inicjatywy włączyła się młodzież i dorośli. Oczyszczono z ton śmieci zapomnianą starą drogę, rozpoznaliśmy zioła i zaprojektowaliśmy tabliczki. Szlak wynika z procesu animacji wsi

Powstanie szlaku edukacyjnego z pewnością wpłynie nie tylko na podwyższenie świadomości mieszkańców naszego powiatu, ale również na podwyższenie atrakcyjności turystycznej regionu.

 

 

4. Klub Miko –Mikorowskie Centrum Inicjatyw Społecznych

Celem projektu było stworzenie miejsca otwartego na oddolne inicjatywy społeczne, inkubatora aktywności społecznej, miejsca gdzie każdy pomysł, nawet niepokorny, może doczekać się realizacji. Projekt zakładał remont i modernizację pomieszczeń w starej szkole w Mikorowie i przystosowanie ich do potrzeb społeczności. Powstał Klub MIKO, pracownia artystyczna i Laboratorium Techniczne. W ramach zajęć powstają artystyczne strachy, kolczyki z filcu, prace plecionkarskie ze sznurka, piętrowe rowery i wiatraki. Na zajęcia Klub pozyskuje środki z innych źródeł.

 

 

5. „Kierunek Tolerancja”

W dniach od 13 do 19 lipca gmina Czarna Dąbrówka gościła u siebie 20 osobową grupę młodych Francuzów z partnerskiej gminy francuskiej - Pontgibaud. Razem z Francuzami w projekcie wzięło udział 20 młodych ludzi z gminy Czarna Dąbrówka.

W trakcie realizacji projektu, uczestnicy przede wszystkim aktywnie brali udział w warsztatach artystycznych oraz teatralnych, przekazywali sobie swoje różnorodne sposoby spędzania czasu wolnego, zwiedzili Gdańsk a w nim Kolebkę Solidarności oraz nasz nowy stadion PGE Arena.

Rozegrali trzy mecze ze sportowcami z gminy Czarna Dąbrówka, bawili się na festynach w Mikorowie i Rokitkach oraz na Dniach Bytowa.

Codziennie poznawali wzajemnie swoje zabawy podwórkowe oraz wzięli udział w spływie kajakowym.

Dzięki udziałowi w w/w działaniach młodzież poznawała wzajemne zwyczaje i obyczaje, zobaczyła prawdziwy obraz innej kultury. Rozbudzili w sobie aktywność, kreatywność, współodpowiedzialność za budowanie tożsamości europejskiej, poczuli się ”Europejczykami”.

 

 

6. „Poznaję i rozwijam się przez sztukę”

W ramach realizacji programu utworzono przy Centrum Informacji Turystycznej, koło zrzeszające lokalnych twórców i artystów. Organizowano regularne spotkania z twórcami.

W lipcu w czterech miejscowościach naszej gminy odbyły się trzydniowe warsztaty z różnych  dziedzin ( fotografia, wikliniarstwo, rzeźba, malarstwo, szydełkowanie), w których uczestniczyły dzieci i młodzież z gm. Czarna Dąbrówka – ok.60 osób.  Warsztaty były organizowane w formie biwaków. Po warsztatach wszyscy prace zostały wystawione w Centrum Informacji Turystycznej. Oprócz warsztatów dzieci spędziły czas również w formie aktywnego wypoczynku np. wycieczki rowerowe , Nordic Walking, kąpiele, windsurfing, kajaki, gry i zabawy integracyjne.

 

 

7. „U nas w Małych Rocitkach”

Projekt przede wszystkim aktywizował i pobudzał do działania, mieszkańców wsi Rokitki. Działania projektowe bawiły, cieszyły, pokazywały jak atrakcyjnie można spędzić czas wolny, umożliwiały rozwój kontaktów międzyludzkich. Ważnym elementem projektu była też reaktywacja, czyli odtworzenie istniejącej tu niegdyś regionalnej izby pamięci. To miejsce gdy istniało wydawało się mało istotne, jednak jego brak był niezwykle odczuwalny. Miejsce w którym jest kawałek naszej historii, daje nam poczucie więzi międzypokoleniowej i trwałości.

 

 

8. „Zaczarowany ogród”

Projekt jest przykładem wniknięcia w środowisko szkolne i uczenia młodych ludzi sprawczości. Na przykładzie tego projektu pokazaliśmy młodym ludziom, że jeśli coś im się nie podoba to sami mogą i powinni to zmienić. Społeczną energią przemieniliśmy smutny zaniedbany dziedziniec  na „zaczarowany ogród” który cieszy oko i służy braci szkolnej jako  miejsce edukacyjne  podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych na świeżym powietrzu.

 

 

9. „Koniec z nudą i chipsami, kijki w dłonie ruszaj z nami”

W ramach projektu mieszkańcy Unichowa i Kartkowa  uczyli się jak zdrowo żyć, czyli co jeść i jak ważne jest aktywne spędzanie czasu. Uprawiali Nordic Walking, bawili się na wspólnym ognisku. Stworzyli też piękne miejsce w Kartkowie kupując i montując ławki oraz stoły.

 

 

Projekty, które będą realizowane w roku 2013r.

  1. Projekt SUPERLIDER- szkoleniowy na poszukiwanie i wsparcie liderów w 10 miejscowościach gminy.
  2. Artystyczny ogród sensoryczny w Mokorowie – wiosce ziół i kwiatów.
  3. Rowerem w poszukiwaniu fantazji – budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Soszyce oraz ustawienie witacza w miejscowości Karwno.
  4. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjnie społecznej – budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice.
  5. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie – utworzenie ścieżki dydaktyczno przyrodniczej.

 

    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie uzyskuje dochodów, jedynym przychodem są dobrowolne składki członków stowarzyszenia oraz dotacje na projekty, które piszemy do różnych grantodawców.

Nasza działalność jest społecznie pożyteczna, pobudzająca aktywność lokalną, dająca szansę grupom nieformalnym na sięgnięcie po fundusze pozarządowe. Grantodawcy nie udzielają wsparcia osobom fizycznym, więc każda oddolna inicjatywa musi mieć zaplecze w postaci organizacji, fundacji czy innego podmiotu. I my zawsze chętnie jesteśmy tym „zapleczem”.

    Za szczególny wkład pracy na rzecz społeczności gminy Czarna Dąbrówka, władze samorządowe gminy, przyznały stowarzyszeniu czek finansowy w wysokości 1 500zł.

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy