Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2020

 

 

Dane organizacji:

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,
 2. działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,
 3. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 5. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
 6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,
 7. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 8. wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,
 9. wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 10. rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,
 3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,
 4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz

       promowanie i organizowanie wolontariatu.

 1. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,
 2. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom   

       społecznym,

 1. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,
 2. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 3. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób   

       starszych  i niepełnosprawnych,

 1. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań     

        przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 1. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,
 2. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,
 3. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.
 4. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,
 5. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Działalność w 2020 roku

Działalność stowarzyszenia w roku 2020 stała mocno pod znakiem Pandemii Covid-19, wiele działań zostało ograniczonych, a nawet zaniechanych, mimo to członkowie starali się udzielać jak tylko się dało. Mimo obostrzeń zrealizowano kilka projektów. Wśród nich były projekty doposażające i modernizujące świetlice, ale również te kulturalne. Niestety pandemia spowodowała, że mimo pozyskania dofinansowania dwa z nich nie mogły zostać zrealizowane, a środki musiały zostać zwrócone. Były to granty pozyskane ze Starostwa Powiatowego ( Yach Music Festival 2500zł oraz Stoły Wielkanocne 1500zł)

Ponadto stowarzyszenie loko-motywa włączyło się w akcję na rzecz pogorzelców z Kozina organizując zbiórkę pieniędzy na budowę nowego domu dla wielodzietnej rodziny. Dzięki ludziom o wielkich sercach na koncie stowarzyszenia lokomotywa zaksięgowano 23550,75 zł. Pieniądze z pewnością były cudowną cegiełką w budowie nowego budynku.

Kolejnym z działań pokazującym empatyczne podejście do bliźniego był Gaszyn Challenge na rzecz chorej Tosi. W całym kraju organizowana była pomoc dla dzieci z SMA, wszyscy robili pompki, przy okazji wpłacając pieniądze na chore dzieci, więc  Stowarzyszenie Loko-Motywa także włączyło się do tej akcji by pomóc potrzebującej Tosi zebrać środki na zakup drogiego leku. Zebrane środki zostały wpłacone na konto Tosi i chociaż nie były zbyt duże to każda złotówka się liczy w takiej walce.

 

Zrealizowane projekty w stowarzyszeniu w 2020 roku:

 

1. Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (maj- październik)

- Sfinansowano z LGD PDS – 49458,5zł „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Remont i modernizacja wokół domu ludowego w Nożynie, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury (2 ławki i 2 kosze) i posadzenie ozdobnej zieleni. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy.

 

2. Organizacja zajęć na świetlicy sprzyjającym warunkom do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego

- sfinansowano z budżetu gminy Czarna Dąbrówka - 39 398,56 zł

Zatrudnienie pełnoetatowego pracownika na świetlicy w Kozach. W ramach etatu pracownik organizuje życie kulturalne w budynku. Organizowane są zajęcia dla seniorów, dzieci, młodzieży, rodzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Świetlica jest niewątpliwie centrum życia kulturalnego wioski.

 

3. „Gra terenowa szlakiem gminy Czarna Dąbrówka"

sfinansowano: Program Akumulator Społeczny

kwota: 4500zł

miejscowość: Jasień, Nożyno, Nożynko, Rokity, Czarna Dąbrówka i Kozy

W projekcie powstało 6 pięknych żołędzi wyrzeźbionych przez Pana Zenona Frąckiewicza. Następnie mieszkańcy 6 sołectw na pikniku zorganizowanym z okazji rozpoczęcia projektu pomalowali żołędzie tak by charakteryzowały one ich miejscowości. Kolejnym etapem projektu było stworzenie przez mieszkańców Jasienia, Nożynka, Nożyna, Czarnej Dąbrówki, Rokit, Kóz zagadek, które zostały ukryte pod kopułą żołędzi.

 

W ostatnim etapie pracownicy GCKiB z mieszkańcami stworzyli mapę i plan gry terenowej, wybrali nagrody oraz oddali grę do użytku dla mieszkańców i turystów. Gra cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów.

 

4. Folk w ogródku

Sfinansowano z Programu Działaj lokalnie

Kwota 6000,00 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu warsztatów etno biżuterii, warsztatów ceramicznych, warsztatów śpiewaczo biesiadnych. Wszystkie warsztaty były dwudniowe, odbywały się w różnych miejscowościach gminy: Mikorowie, Jasieniu, Czarnej Dąbrówce. Zakończeniem projektu był tytułowy „Folk w ogródku” – impreza folkowa pełna ludowych warsztatów, śpiewu, wspólnych ludowych tańców. Podczas folku odbył się koncert muzyki ludowej.

 

5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Dom Pracy Twórczej w Mikorowie

– 24 190,09 zł - sfinansowano z EFRROW w ramach konkursu na „Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej”

Projekt obejmował wyposażenie Domu Pracy Twórczej w Mikorowie. Zakup mebli, doposażenie kuchni i sypoialni, wymiana oświetlenia, rolet itp. Dom pracy Twórczej wypełnił się nowymi meblami i akcesoriami oraz energią pracowników, którzy sprawili, że przeszedł on podczas tego doposażenia prawdziwą przemianę. Pokoje zostały przemalowane – każdy  z nich posiada swój własny charakter, a stare meble zrekonstruowane. 

 

Stowarzyszenie Loko-motywa wciąż jest aktywne, a jego członkowie starają się odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności w gminie Czarna Dąbrówka, szukają środków zewnętrznych, oferują pomoc grupom nieformalnym, reagując na problemy, po prostu są obecni w środowisku.

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy