Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2022

Dane organizacji:

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

Celem Stowarzyszenia jest:

a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,

c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,
 3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,
 4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.
 1. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,
 2. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,
 1. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,
 2. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 3. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 1. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,
 1. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,
 2. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,
 3. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.
 4. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,
 5. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Działalność w 2022 roku

Rok 2022 zaczął się kolejną wizytą naszych Francuskich przyjaciół. Tym razem przybyli do nas rolnicy oraz osoby związane z rolnictwem francuskim. Byli u nas krótko, bo tylko od 11.02 do 15.02.2022r., mimo to pokazaliśmy im kilka gospodarstw rolnych, które często oprócz podstawowej pracy na roli rozwijają się w różnych innych kierunkach, np. produkcja serów oraz wyrobów mięsnych, agroturystyka w różnej postaci, uprawa ogrodów ziołowych, a nawet edukacja pro środowiskowa lub regionalna itp.

Każdy dzień ich pobytu był wypełniony po brzegi, gospodarze-rolnicy przyjmowali francuską grupę bardzo profesjonalnie i znaną wszystkim gościnnością. Odwiedzili rolników z gminy: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Bytów i Tuchomie.

Oprócz odwiedzania polskich rolników, znaleźli również czas na integrację. Sala Centrum Kultury w Cz. Dąbrówce ledwie wszystkich pomieściła. Na spotkanie przybyło bardzo wielu członków i sympatyków Loko-motywy, śpiewom i tańcom nie było końca.

Środki na tą wizytę zapewniła strona francuska.

Ponadto członkowie i sympatycy stowarzyszenia jak co roku realizowali szereg działań w ramach kilka projektów, na które pozyskano środki z zewnątrz w postaci małych grantów.

 

Zrealizowane projekty i działania w stowarzyszeniu w 2022 roku:

Młodzi SUPERLIDERZY w natarciu – Działaj Lokalnie – 3600zł

Projekt młodzi SUPERLIDERZY w natarciu aktywizował młodych ludzi z gminy Czarna Dąbrówka. Zrzeszona młodzież została zachęcona do działania na rzecz lokalnych środowisk. To oni kreowali działania we wniosku. Z ich inicjatywy odbył się pierwszy w naszej gminie Festival Holli połączony z zabawami animacyjnymi.  Młodzież poprowadziła również blok zabaw i eksperymentów dla dzieci z Ukrainy w Bytowie. Odbył się szereg zajęć animacyjnych, eksperymentalnych i papieroplastycznych na świetlicach w Nożynie, Czarnej Dąbrówce i Bochówku. Odbyły się także warsztaty tworzenia ozdób świątecznych oraz zajęcia kulinarne na których upieczono pyszne pierniki. Całość działań z pewnością wpłynęła na rozwój osobisty młodzieży, dodała im wiary we własne możliwości, pozwoliła wcielić się w rolę kreatora działań.

 

Festiwal kolorów i blokowiska

Moc kolorów, ogrom uśmiechów i dobrej zabawy. W Czarnej Dąbrówce "Młodzi superliderzy w natarciu" pokolorowali świat wszystkimi kolorami tęczy na pierwszym festivalu holli. Oj działo się, działo były gry, zabawy, mega bańki mydlane, wspólne malowanie i zabawa proszkami holi.

 

Wokół tradycji ludowych – Działaj Lokalnie – 3500 zł

Projekt zakładał przeprowadzenie szeregu warsztatów artystycznych zakorzenionych w sztuce ludowej. Wśród tych znalazły się m.in. warsztaty ceramiczne, plecionkarskie, malarstwa ludowego oraz plastyki obrzędowej. Wszystkie skierowane były zarówno do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych oraz seniorów. Na projekt składały się jeszcze 2-dniowe warsztaty śpiewu białego raz impreza ludowa pn.: „Folk w ogródku”. W ramach tej odbył się jarmark ludowych wystawców, strefa warsztatowa oraz koncerty i występy wokalne. Wśród tych widownia podziwiała Monikę Miszk, zespół Michalove oraz Rzepczyno.

 

Młodzi  Geniusze czyli od gry przez badzika do małego robotyka

Grupa nieformalna - "Kulturalni Działacze", działająca przy Stowarzyszeniu Loko-Motywa otrzymała dofinansowanie w kwocie 4000,00 zł. z konkursu grantowego "Akumulator Społeczny"

A tak wyglądały zajęcia w ramach akademii robotyki. Był to cykl spotkań warsztatowych, w których wzięło udział 98 dzieci z naszej gminy.  Podczas zajęć uczestnicy stworzyli i zaprogramowali własne roboty. Umiejętność planowania i twórczego, strategicznego myślenia, spostrzegawczość i kreatywność trenowaliśmy w Czarnej Dąbrówce, Nożynie, Rokitkach i Jasieniu. Zajęcia przyniosły dzieciom mnóstwo pozytywnych emocji.

 

Sztuka Ludowa ma swój dom – Jarmark Ludowy w Mikorowie – Zarząd Powiatu Bytowskiego – 1070zł

Zadanie objęło organizację Jarmarku Ludowego połączonego z folkiem w ogródku. W Mikorowie odbyła się prawdziwa ludowa rękodzielnia. Mieszkańcy i turyści mogli spróbować swoich sił uczestnicząc w warsztatach tworzenia motanek, malowania na drewnie, tworzenia płaskorzeźb i lepienia z gliny. Folk w ogródku i Jarmark Ludowy w Mikorowie był swoistym spotkaniem z cudowną muzyką, tańcem i targiem ludowym. Magiczna atmosfera pełna folkowych brzmień, wspaniałych koncertów Moniki Miszk, Michalove, Rzepczyno towarzyszyła uczestnikom tego spotkania. Folk zakończył pokaz fireshow w wykonaniu grupy ogniowej Febris oraz zabawa taneczna z Dj.

 

Budując wspólnotę w ciekawości różnic

W dniach 3 – 9 października stowarzyszenie Loko-Motywa zorganizowało wyjazd delegacji rolników z powiatu bytowskiego i przedstawicieli instytucji kultury do francuskiej miejscowości Pontgibaud, z którą współpracuje od blisko 22 lat. Wyjazd stanowił zakończenie projektu polsko-francuskiej wymiany pod nazwą „Wystawa rolników z tego miejsca i z innych miejsc, perspektywy artystyczne”.

Nasza wizyta pozwoliła nam dostrzec zarówno różnice, jak również to co łączy nasze społeczności, przepełniona była uśmiechami i francuską gościnnością.

 

Dzień ziemniaka w Nożynie oraz w GCKiB Czarna Dąbrówka

Mieszkańcy Nożyna i Nożynka spotkali się, by wspólnie świętować Dzień Ziemniaka. Ziemniaczane zabawy, stworki, pieczątki, konkurs - oj było gwarno i wesoło. Współpraca Rady Sołeckiej Nożyna i Nożynka z GCKiB zaowocowała niesamowitą frekwencją i dobrą zabawą. Równie wesoło było na Dniu Ziemniaka w GCKiB Czarna Dąbrówka.

Dni ziemniaka to inicjatywa grupy SUPERLIDERÓW prężnie działających przy GCKiB pod patronatem stowarzyszenia Loko-motywa.

 

Warsztaty tworzenia badzików

Dzieci zaprojektowały swoje grafiki, pięknie ozdobiły szablony i z pomocą animatora stworzyły własną przypinkę, ba a nawet kilka, dla mamy, taty, przyjaciela. Wprowadzane nowe działania  pobudzają kreatywność, integrują grupy  dzieci i zapewniają dobrą zabawę.

 

Na ludowo – Nożyno pod skrzydłami anioła – Partnerstwo Dorzecze Słupi – 2000zł

Mieszkańcy Nożyna i okolic wzięli udział w cyklu warsztatów. Odbyło się rodzinne malowanie desek, na nich mieszkańcy nanieśli nazwę miejscowości i numer domu oraz obrazek anioła. Radosna atmosfera tworzenia desek zintegrowała społeczność Nożyna, a płoty domostw ozdobiły piękne, własnoręcznie wykonane dzieła. Kolejne zajęcia, które odbyły się w ramach wniosku to malowanie na ceramice. Na zajęcia przybyły całe rodziny, wszyscy chętnie ozdabiali kubki porcelanowe, które po wypaleniu stały się spersonalizowaną ozdobą, z której herbatka z pewnością smakowała cudnie. Mieszkańcy swoich sił spróbowali również w wyplataniu makramy. W dzień dziecka odbył się rodzinny piknik przy Domu Ludowym w Nożynie. Wspólne tańce, zabawy animacyjne, strażackie potyczki, emocjonujące wyścigi rzędów dorosłych i dzieci. Był to dzień pełen wrażeń. Realizacja wniosku wzmocniła pracę Domu Ludowego w Nożynie z radą sołecką. Owocna współpraca procentuje do dziś.

 

Grupa - "Sensoludki" projekt pt.  Podróż do krainy zmysłów – Fundusz Akumulator Społeczny – 1000zł

Podróż do krainy zmysłów był to cykl warsztatów z elementami sensoplatyki. Kolorowa piaskownica dla smyka, a więc piękny zachęcający do zabawy obraz stworzony z mas sensorycznych, dywanów plastycznych i ścieżek pobudzających zmysły zapraszał raz w miesiącu do zabawy najmłodszych. Były to zajęcia przepełnione uśmiechami i zabawami przepełnionymi pobudzaniem zmysłów. Kolejnym blokiem zajęć sensplatycznych było tworzenie świec, a więc zmysły zamknięte w słoiku. W Nożynie, Czarnej Dąbrówce i Rokitkach powstały piękne żelowe świece, które dzieci stworzyły samodzielne. Ich aromat niósł się po wszystkich pomieszczeniach, a były tak piękne, że w wielu domach stały się ozdobą.

 

YACH MUSIC FESTIVAL – NOŻNO 2022 – sfinansowano z Zarządu Powiatu Bytowskiego – 2200 zł.

W 2022 roku na Yach scenie w Nożynie gościło blisko 70 artystów z 13 kapel, zespołów, formacji z całej Polski. Przeważali artyści pomorscy, serwujący publiczności mocne  brzemienia. Ich występom przyglądali się doświadczeni muzycy, artyści, krytycy i  menadżerowie poważnych środowisk artystycznych. W jury tego dnia zasiadała m.in.  Małgorzata Wierzejewska – przedstawicielka cenionego w świecie muzycznym „Antyradio”.  Obok zespołów konkursowych na naszej scenie gościnnie wystąpił zespół „H.Lucyna”  (laureat edycji w 2021 roku). Gwiazdą wieczoru był zespół „Lipali”.

 

Organizacja zajęć na świetlicy sprzyjającym warunkom do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego - sfinansowano z budżetu gminy Czarna Dąbrówka – 45 000,00 zł

Projekt polegał na zatrudnieniu pełnoetatowego pracownika w świetlicy w Kozach. W ramach etatu pracownik organizuje życie kulturalne w sołectwie. Świetlica jest miejscem, w którym toczy się życie społeczno-kulturalne wszystkich mieszkańców. Jest to miejsce otwarte dla dzieci i młodzieży a także dla rodziców i seniorów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Odbywają się tu zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne, ruchowe a także prowadzona jest zumba, zajęcia animacyjne, projekcje bajkowe i filmowe, wyścigi rzędów i wiele innych. Dodatkowo obchodzone są uroczystości takie jak m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, dzień babci i dziadka, wigilia, tłusty czwartek, mikołajki, andrzejki, walentynki itp.

Szczegółowe sprawozdanie animatora, (w załączeniu), pozwala zobaczyć szeroki zakres działań prowadzonych w świetlicy.

Działania można też zobaczyć na profilu Facebookowym, i dodać należy, że warto tam zajrzeć. https://m.facebook.com/search/top/?q=%C5%9Awietlica%20Kozy&ref=content_filter&tsid=0.1035142168318206&source=typeahead 

Animatorka kultury Ania jest bardzo skrupulatna i fantastycznie dokumentuje swoja pracę.

Stowarzyszenie Loko-motywa jest wciąż aktywne a jego członkowie starają się odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności w gminie Czarna Dąbrówka, szukają środków zewnętrznych, oferują pomoc grupom nieformalnym, reagując na problemy, po prostu są obecni w środowisku. Mimo tego przydali by się nowi, młodsi członkowie, którzy zasililiby szeregi stowarzyszenia dając nowe pomysły i siły zwiększając możliwości działania.

-

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy